Medan du promenerar till Alingsås centrum eller pendlar till jobbet, har dina barn möjlighet att leka och utvecklas nära den egna bostaden. En förskola i fem avdelningar med 100 platser och därtill en grundskola med 350 platser finns redan i Stadsskogen.

Stadsskogens skola är den första skolbyggnaden i Norden som certifierats som nollenergihus, vilket betyder att den på ett år själv producerar lika mycket energi som den gör av med. På skolans tak finns en av Sveriges största solcellsanläggningar. Här lär sig eleverna att lämna ett så litet avtryck som möjligt i miljön. Både inomhus och utomhus i Träffpunkt Stadsskogen finns – för både barn och vuxna – tid och rum för kultur, idrott och andra upplevelser. Det handlar om hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk.