Mjörn är Västergötlands näst största insjö, och i den ligger närmare 60 namnsatta öar och skär. I sjön lever ca 18 olika fiskarter; förutom de vanliga matfiskarna förekommer också mera ovanliga arter som bergsimpa, nejonöga, sarv, småspigg och id. Mjörns snabbväxande öring är riksintressant. För att ta del av dessa rikedomar krävs fiskekort som kan köpas på ett flertal ställen i Alingsås, Gråbo och Göteborg.

Pröva att fånga middagen från piren där det är gratis fiske eller njut av en stilla paddeltur med de kanoter som friluftsfrämjandet har till uthyrning. Utrymme för båtplatser finns i form av pirar och bryggor och det finns även planer på en småbåtshamn för att kunna ta emot fler båtgäster.