Parken är nu klar att användas, med en ny lekplats och en samlingsplats med historisk anknytning. Parkens stomme består av den skogsklädda västersluttningen och parkens nytillskott fokuserar på tre platser; lekplats, samlingsyta och en huskuliss. Resten av platsen är naturmark och de nyanlagda platserna har blivit välanpassade inslag i naturen.

I mitten av parken finns nu en samlingspunkt för sällskap, för såväl skolklasser som föreningsverksamhet och spontana uppträdanden, sagostunder, boulespel och fikapauser. Platsen har byggts upp med hjälp av rester från Villa Decums gamla husgrund. Stenarna har återanvänts som stödmurar, på så sätt finns en historisk koppling till vad som en gång funnits.

Park Decum är belyst så att besökare tryggt kan passera genom parken och att lekplatsen kan nyttjas även kvällstid samt skapa en konstnärlig effekt. Gångstråk belyses med hjälp av pollare med riktat ljus mot gångvägen. Lekplatsen har fått riktade spottar. Samlingsplatsen har markbelysning som belyser markbeläggningen och ger ett milt ljus. Det lyser i fönstren i hussiluetten med hjälp av LED-lister.

I öster finns sittlådor av trä ut i terrängen. Dessa har anpassats efter sluttningen och är tillräckligt stora för att även kunna användas för picknick. I närheten finns en grill samt soffa och bord. Från den nordöstra entrén slingrar sig en smalare stig, täckt med skönt sviktande cellulosaflis, ner till samlingsplatsen som är parkens hjärta. I den sydöstra delen, uppe på en höjd, har en huskuliss byggts upp av lärkträ bestående av dörr och två fönster. ”Huset” har möblerats med bord och fyra stolar i barnmodell.

Lekplatsen består av sandlåda, en stor kompisgunga, en gungställning med vanliga gungsitsar, två gungdjur och en klätterställning. Dessutom finns en rutschkana i terrängen i sluttningen ovanför lekplatsen. Lekutrustningen är vald för att smälta in i miljön. Därför är exempelvis gungställningarnas stolpar av omålat lärkträ och sandlådans kanter är tillverkade träslaget robinia.