Mjörn är 55 km² stor och har ett maximalt djup på 48 m. Som längst är den 16 km och som bredast 7 km. Detta gör den till Västergötlands näst största sjö som ligger helt och hållet inom landskapet (efter Unden). Sjön ligger 58 m över havet. I Mjörn finns omkring 60 öar som är namngivna. Vid sjöns östra strand ligger Alingsås och Västra Bodarna och vid den västra Sjövik och Björboholm. Sjön är ej reglerad fullt ut, varför vattenståndet kan variera ganska kraftigt. Även dess isar och vindar är ganska oförutsägbara. Mjörn avvattnas av Säveån. Runt Mjörn finns flera värdefulla biologiska, geologiska och kulturhistoriska områden.